AgroLife d.o.o.

UNIVERZALNI SUPSTRAT ZA CVIJEĆE

Proizvod se pakuje u vrećama od 20 i 50 litara.

UNIVERZALNI SUPSTRAT ZA CVIJEĆE

Koristi se kao prirodno gnojivo i za poboljšanje
strukture tla za cvijeće, voće i povrće, osim onih
biljaka koje zahtijevaju kiselu sredinu.

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

Univerzalni supstrat se koristi za sobno,
balkonsko i vanjsko cvijeće. Primjenjuje se tako
što se dodaje miješanjem sa zemljom.

Za rasade i uzgoj povrća u plasteniku dodaje
se u gredice i umiješa sa svježom zemljom.

Za sadnice voća dodaje se u iskopanu jamu i
miješa sa zemljom.

U početnoj fazi uzgoja nije potrebno dodavati
vještačko gnojivo.

SADRŽAJ HRANJIVIH TVARI:

N > 1,3 %
P₂O5 > 1 %
K2O > 1 %
Organska tvar > 46 %
Sadržaj vlage 40-60 %
pH 6-7

SUPSTRAT SADRŽI:

Potuno prirodne sastojke.
Osigurava optimalnu pH vrijednost.
Opskrbljuje biljku svim potrebnim makro i
mikro-hranjivim elementima.
Poboljšava strukturu i aktivnost tla.
Povećava udio organskih i mineralnih tvari u tlu.
Omogućava optimalan vodo-zračni režim.